FIN

รหัส        Fin Set

ชื่อ         ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 45x120x100 cm. 

             เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 36x36x75 cm. +พนักพิง 30 cm.  +พนักพิง 30 cm.  

 ราคา      6,900 บาท

 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 2ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • loft
  รหัส Bar Standard Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. +พนักพิง 30 cm. ราคา 7,900 บาท ***หนึ่งชุดประก...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better Bar Setชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm.ราคา 12,500บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Friendly Bar Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x110x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 13,5...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Friendly Bar 2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x200x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 12,...

 • moji style
  รหัส Friendly Bar(Modern Japanese style) ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =35x220x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm.+พนักพิง...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Heavy Bar no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประ...

 • furniture
  รหัส Heavy Bar no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประก...

 • loft
  รหัส Heavy Bar no.3 Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประ...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Poduim Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย ...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Sano Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm.+พนักพิง 30 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต...

 • โต๊ะบาร์ลอฟท์
  รหัส Stell Grating BarSetชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็กขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x150x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm.ราคา8,500บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้...
Visitors: 250,095