COVER

รหัส       Cover Set

ชื่อ         ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 75x75x75 cm. 

             เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. 

ราคา       8,900 บาท  

 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 4ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • loft
  รหัส Better 1 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 21,500บาท ***หนึ่งชุดประกอ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better 2 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 21,500บาท ***หนึ่งชุดประก...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better 3 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 21,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส Better no.4 Series Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. +พนักพิง 45cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =4...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Chill Out (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Cover no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm.ราคา 19,500บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊...

 • ชุดโต๊ะไม้แอช
  รหัส Cozy Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้แอช ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 60x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =60x60x45 cm. + พนักพิง 35cm. ราคา 24,900บาท เฉดสีเบาะ.. - สีดำ (Bla...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Deluxe (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =4...

 • โต๊ะไม้ผสมเหล็ก
  รหัส Easily Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x55x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40 cm. ราคา 4,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด...

 • Modern Japanese style
  รหัส Easily (Bench) (Modern Japanese style) ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =90x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้...

 • โต๊ะไม้ผสมเหล็ก
  รหัส Easy Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x55x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 25cm. ราคา 4,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Grand Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 7,600 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้4ตั...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Hardy (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =...

 • ลอฟท์
  รหัส Hardy (Cover) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 12,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Hardy (Easy) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 12,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส HydraSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x75 cm. (เบิ้ลขอบไม้ 45องศา) เก้าอี้สตูลกว้างxยาวxสูง =เส้นผ่าศุนย์กลาง 32cm. สูง 45c...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส SmartSetชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm.ราคา 19,500 บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Smartno.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาวกว้างxยาวxสูง =4...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Smartno.3 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x180x80 cm. (เบิ้ลขอบไม้ 8cm.) เก้าอี้ยาวกว้างxยาวxสูง =40x180x45cm.ราคา 14,500 บาท***หนึ่งชุด...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส Smart no.4 Set ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 90x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x45x45 cm. + พนักพิง 25 cm. ราคา 23,000บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้...

 • งาน loft
  รหัส StandardSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 75x120x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 32x...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x180x45 c...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x150x45 c...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong no.3 Setชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm.ราคา 19,500บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ...

 • loft
  รหัส Standard (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =...

 • loft
  รหัส Triple no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =75x75x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 5,900 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Triple no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. ราคา 15,500 บาท ***หนึ่งช...
Visitors: 235,337