Easily Chair

รหัส        Easily Chair

ชื่อ          เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก

ขนาด      เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm.

ราคา       1,390 บาท/ตัว


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Better 1 Series Chair ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 40x45x45 cm.+พนักพิง 45cm. ราคา 1,950บาท/ตัว

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Better 2 Series Chair ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm.+พนักพิง 45cm. ราคา 1,950บาท/ตัว

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Cover Chair ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm.+พนักพิง 40cm. ราคา 1,590บาท/ตัว

 • เก้าอี้ไม้
  รหัส CozyChairชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =60x60x45 cm.+พนักพิง 35cm.ราคา 4,500บาท/ตัว

 • โต๊ะ เก้าอี้ ไม้
  รหัส Cross ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง = 38x38x45 cm. ราคา 1,590 บาท

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส EasyChair ชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm.+พนักพิง 25cm. ราคา 1,390บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส StandardChairชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm.+พนักพิง 40cm.ราคา 1,390บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Chairชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 40x45x45 cm.+พนักพิง 45cm.ราคา 1,690บาท/ตัว

 • loft
  รหัส Triple 2 Chair ชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm.+พนักพิง 40cm. ราคา 1,390บาท/ตัว
Visitors: 225,934