Triple (Desk)

รหัส        Triple (Desk) Table

ชื่อ          โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 45x120x80 cm.

ราคา       6,500 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


  • modernloft
    รหัส Table (Desk) ฺBar ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x100 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ 4จุด**

  • เฟอร์นิเจอร์
    รหัส Table (Desk) no.1 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x120x75 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

  • ตกแต่งบ้าน
    รหัส Table (Desk) no.2ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x100x75 cm.ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**
Visitors: 200,878