Triple (Desk)

รหัส        Triple (Desk) Table

ชื่อ          โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 45x120x80 cm.

ราคา       6,500 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • โต๊ะทำงาน
  รหัส FineTableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x150x75 cm.ราคา 13,900 บาท

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Fine no.2Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x150x75 cm.ราคา 13,900 บาท

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Only Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x130x100 cm.ราคา 8,500 บาท

 • modernloft
  รหัส Table (Desk) ฺBar ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x100 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ 4จุด**

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Table (Desk) no.1 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x120x75 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Table (Desk) no.2ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x100x75 cm.ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Table (Desk) no.3ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x200x80 cm.ราคา 13,900 บาท**สินค้าเฉพาะโต๊ะทำงาน**
Visitors: 213,517