Easily (Bench) (Modern Japanese style)

รหัส        Easily (Bench) (Modern Japanese style)

ชื่อ          ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 90x180x75 cm. 

               เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm.

               เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง  = 40x180x45 cm.

ราคา        15,500 บาท  

 

 ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 3ตัว เก้าอี้ยาว 1ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • loft
  รหัส Bar Standard Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 6,990 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตั...

 • loft
  รหัส Better 1 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 19,900บาท ***หนึ่งชุดประกอ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better 2 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 19,900บาท ***หนึ่งชุดประก...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better 3 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา 19,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Chill Out Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x120x55 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x45 cm. ราคา 6,990 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Chill Out (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง ...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Cover Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =75x75x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. ราคา 7,500 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Deluxe Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x50x55 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =50x60x45 cm. +พนักพิง 38 cm. ราคา 6,990 บาท ***หนึ่งชุดประก...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Deluxe (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =4...

 • โต๊ะไม้ผสมเหล็ก
  รหัส Easily Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x55x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40 cm. ราคา 4,190บาท ***หนึ่งชุดประกอบด...

 • โต๊ะไม้ผสมเหล็ก
  รหัส Easy Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x55x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 25cm. ราคา 4,190บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Friendly Bar Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x110x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา 13,500 บาท ***หนึ่...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Friendly Bar 2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x200x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา 12,000 บาท ***หน...

 • moji style
  รหัส Friendly Bar(Modern Japanese style) ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =35x220x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา ...

 • loft
  Fin
  รหัส Fin Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x120x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา5,700 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้2ต...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Grand Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 7,300 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้4ตั...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Hardy (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =...

 • ลอฟท์
  รหัส Hardy (Cover) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 10,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Hardy (Easy) Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 10,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Heavy Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55*55*75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =(F)60*(B)40*(H)45 cm. +พนังพิง 38cm.ราคา 6,990บาท***หนึ่งช...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Heavy Bar no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตั...

 • furniture
  รหัส Heavy Bar no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...

 • loft
  รหัส Heavy Bar no.3 Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ต...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Poduim Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Sano Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้2...

 • งาน loft
  รหัส StandardSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหารลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 75x120x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 32x...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x180x45 c...

 • loft
  รหัส Standard (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =...

 • loft
  รหัส Triple75 Set ชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =75x75x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 5,500 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...
Visitors: 193,840