SHELVES NO.7

รหัส        Shelves7

ชื่อ          ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 35x120x200cm. 

ราคา       9,900 บาท (Special Sale)

 

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Cabinet ชื่อ โต๊ะวางหน้าทีวี มีลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x60 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelt ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x120x200 cm. ราคา 11,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves no.1 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x160x180 cm. ราคา 13,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งาน loft
  รหัส Shelves2 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x125x190 cm. ราคา 13,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • loft
  รหัส Shelves3 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x100x150 cm. ราคา 10,000 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางลอฟท์
  รหัส Shelves4 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x240x200cm. ราคา 17,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves5 ชื่อ ชั้นวางแขวนผนัง ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x260x120cm. ราคา 19,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Shelves6 ชื่อ ชั้นวางไม้ + ตะแกรงเหล็กฉีก (2ชั้นวางต่อกัน) ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x400x300cm. ราคา 40,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • furniture
  รหัส Shelves8 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x245cm. ราคา 20,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves9ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =35x190x200cm.ราคา 20,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 10ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =40x280x220cm.ราคา 34,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 11ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =60x200x200cm.ราคา 17,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves 12ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =35x170x190cm.ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ขั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves 13ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =45x100x160cm.(ความสูงชั้นละ 30cm.)ราคา 9,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves no.14ชื่อ ชั้นวางของ5ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =30*60*150cm. (ความสูงแต่ละชั้นห่างกัน 30cm.)ราคา 4,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves No.15ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์Shelves No.15ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x100x220 cm.ราคา 18,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves 16ชื่อ ชั้นวางของตัวแอลShelves 16ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x(150-160)x195cm.ราคา 33,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 17ชื่อ ชั้นวางของShelves 17ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x340x220cm.ราคา 29,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves7ชื่อ ชั้นวางของไม้Shelves7ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x180x200cm.ราคา 18,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ Twin ชื่อ ชั้นวางของTwin ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x120x120cm. ราคา 4,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ชื่อ ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x180x180cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x90cm. ราคา 6,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x80x200cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น ชื่อ ชั้นวางของ3ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =40*200*90 cm. ราคา 10,000บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ชื่อ ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =15*45*53 in. ราคา 9,500บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Wall Shelf no.1ชื่อ ขั้นวางติดผนัง3ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =35*150*110cm.ราคา 11,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Wall Shelf no.2 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น+ โต๊ะทำงาน ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x200x130 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =50x200x75 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** **...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Wall Shelf no.3 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง3ชั้น + โต๊ะทำงาน Better ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x150x105 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =70x150x80 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติ...

 • loft
  รหัส Wall Shelf no.4 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น สุดชิค ขนาด ชั้นวาง กว้างxยาวxสูง =35x270x110 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =40x270x75 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สา...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Wall Shelf no.5 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น + โต๊ะบาร์ ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x180x115 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =45x180x100 cm. ราคา 19,800 บาท ***สามารถป...

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.6 ชื่อ ตู้เก็บของ +ขั้นวางติดผนัง4ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =30*50*200cm. ราคา 12,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.7ชื่อ ขั้นวางติดผนัง3ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =20*40*90cm.ราคา 5,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.8ชื่อ ขั้นวางติดผนังขนาด กว้างxยาวxสูง =25*40*20cm.ราคา 1,500 บาท / ชิ้น***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • 48.jpg
  รหัส Wall Shelf no.9ชื่อ ตู้+ชั้นวางของติดผนังWall Shelf no.9ขนาด กว้างxยาวxสูง = 40*250*70cm.ราคา 18,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • 47.jpg
  รหัส ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ชื่อ ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ขนาด กว้างxยาวxสูง =90x180cm. ราคา 5,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ลอฟท์
  รหัส ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น ชื่อ ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x60x100 cm. ราคา 7,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เก็บของ
  รหัส ตู้ลิ้นชัก 6ชั้นชื่อ ตู้ลิ้นชัก 6ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =40x90x75 cm.ราคา 10,000 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้หนังสือ 5ชั้น ชื่อ ตู้ใส่หนังสือ 5ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x75x200 cm. ราคา 12,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 252,479