ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ

รหัส        ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ

ชื่อ          ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 35x95x90cm. 

ราคา       6,900 บาท

 

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Cabinet ชื่อ โต๊ะวางหน้าทีวี มีลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x60 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelt ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x120x150 cm. ราคา 9,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x160x180 cm. ราคา 14,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งาน loft
  รหัส Shelves2 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x125x190 cm. ราคา 13,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • loft
  รหัส Shelves3 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x100x150 cm. ราคา 10,000 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves4 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x240x200cm. ราคา 12,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves5 ชื่อ ชั้นวางแขวนผนัง ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x260x120cm. ราคา 19,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Shelves6 ชื่อ ชั้นวางไม้ + ตะแกรงเหล็กฉีก (2ชั้นวางต่อกัน) ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x400x300cm. ราคา 40,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Shelves7 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x120x200cm. ราคา 9,900 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • furniture
  รหัส Shelves8 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x245cm. ราคา 20,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves9ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =35x190x190cm.ราคา 20,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 10ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =40x280x220cm.ราคา 34,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 11ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =60x200x200cm.ราคา 17,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves 11ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =35x170x190cm.ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส TV Shelves ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x155x55 cm. ราคา 13,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นท...

 • ชั้นวางทีวีลอฟท์
  รหัส TV Shelves 2 ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45*180*75cm. ราคา 13,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส TV Shelves 3ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลสขนาด กว้างxยาวxสูง =45*200*55cm.ราคา 14,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส TV Shelves 4 ชื่อ ชั้นวางทีวี บานเลื่อน 2ด้าน ขนาด กว้างxยาวxสูง =40*120*55cm. ราคา 8,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางทีวีลอฟท์
  รหัส TV Shelves 4 ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45*150*75cm. ราคา 1