TABLE (DESK) NO.1

รหัส        Table (Desk) no.1

ชื่อ          โต๊ะทำงาน

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 60x120x75 cm. 

ราคา       **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**


  • เฟอร์นิเจอร์ไม้
    รหัส Easily (Desk) Tableชื่อ โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =50x70x75 cm.ราคา 2,400 บาท (สินค้าพร้อมจัดส่ง)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • โต๊ะทำงาน
    รหัส FineTableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x150x75 cm.ราคา 13,900 บาท

  • โต๊ะทำงาน
    รหัส Fine no.2Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x180x75 cm.ราคา 14,900 บาท

  • เฟอร์นิเจอร์ไม้
    รหัส Only Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x130x100 cm.ราคา 8,500 บาท

  • modernloft
    รหัส Table (Desk) ฺBar ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x100 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ 4จุด**

  • ตกแต่งบ้าน
    รหัส Table (Desk) no.2ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x100x75 cm.ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

  • โต๊ะทำงาน
    รหัส Table (Desk) no.3ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x200x80 cm.ราคา 13,900 บาท**สินค้าเฉพาะโต๊ะทำงาน**

  • เฟอร์นิเจอร์ไม้
    รหัส Table (Desk) ฺno.4 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีธรรมชาติ เหมาะทั้งเป็นโ...

  • โต๊ะทำงาน
    รหัส Table (Desk) ฺno.5ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x90 cm.ราคา 18,000 บาท**พร้อมเจาะรูร้อยสายไฟ 6จุด **

  • โต๊ะทำงานลอฟท์
    รหัส Table (Desk) no.6 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x210x75 cm. ราคา 23,000 บาท(Special Sale) **โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำงานกว้าง ให้สามารถเลือกใช้งานได้อย...

  • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
    รหัส Table (Desk) ฺno.7ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x280x75 cm.ราคา 26,000 บาท**โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีย้อม#TOHCHIN เหมาะทั้งเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัว หรื...

  • โต๊ะทำงานลอฟท์
    รหัส Table (Desk) ฺno.8ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =150x350x75 cm.ราคา 32,000 บาท (เฉพาะโต๊ะ)**โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีย้อม#TOHCHIN เหมาะทั้งเป็นโต๊ะทำง...

  • งาน loft
    รหัส Triple (Desk) Table ชื่อ โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x80 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 242,433