Strong (Bench) Stool

รหัส        Strong Bench Stool

ชื่อ          เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก

ขนาด      เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 40x180x45 cm.   

ราคา       4,000 บาท/ตัว

 


 • loft
  รหัส Chill Out Stool ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x45 cm. ราคา 950บาท/ตัว

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Grand Stool ชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ ขนาดกว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 790บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Dinner Stoolชื่อ เก้าอี้ลอฟท์ขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =เส่นผ่าศูนย์กลาง 35cm. + สูง 45cm.ราคา 790บาท/ตัว

 • loft
  รหัส Hardy BenchStool ชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก ขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm. ราคา 3,500บาท/ตัว

 • lofft
  รหัส Standard1 Stool ชื่อ เก้าอี้สตูลลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง = 32x32x45 cm. ราคา 790 บาท/ตัว

 • ลอฟท์
  รหัส Standard2 Stool ชื่อ เก้าอี้สตูลลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 790บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Bench no.2Stoolชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x180x45 cm.ราคา 4,500บาท/ตัว

 • 15.jpg
  รหัส Triple Stool ชื่อ เก้าอี้สตูลลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 790บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Triple Stool (Modern Japenese Style) ชื่อ เก้าอี้สตูลลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 790บาท/ตัว
Visitors: 200,878