งาน Outdoor


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Bench Series ชื่อ เก้าอี้ ม้านั่งเล่น ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x180x200 cm. ราคา23,000 บาท

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Seriesชื่อ เก้าอี้ ม้านั่งเล่นขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =150x180x200 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Chill Out Setชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x120x70 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x45 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Deluxe (Bench) Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Deluxe (Bench) Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm.ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****หนึ่งชุดประกอบด้วย โต...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Fin Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x200x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา**สอบถามเพิ่มเติม** ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...
Visitors: 221,327