โต๊ะกลาง 3

รหัส         โต๊ะกลาง 3

ชื่อ          โต๊ะไม้ขาเหล็ก

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 50x50x55 cm. 

ราคา       2,500 บาท