ชั้นวางรองเท้า

         


  • เฟอร์นิเจอร์
    รหัส Shoes Cabinet ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x150x80 cm. ราคา 11,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • ชั้นวางรองเท้า
    รหัส Shoes Cabinet no.2ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x150 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • ชั้นวางรองเท้า
    รหัส Shoes Cabinet no.3ชื่อ ชั้นวางรองเท้าลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x160x80 cm.ราคา 13,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 260,253