Shelves9

รหัส        Shelves9

ชื่อ          ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 35x190x190cm. 

ราคา       20,000 บาท

 

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Cabinet ชื่อ โต๊ะวางหน้าทีวี มีลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x60 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelt ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x120x150 cm. ราคา 13,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x160x180 cm. ราคา 14,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งาน loft
  รหัส Shelves2 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x125x190 cm. ราคา 13,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • loft
  รหัส Shelves3 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x100x150 cm. ราคา 13,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves4 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x240x200cm. ราคา 14,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves4 ชื่อ ชั้นวางแขวนผนัง ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x260x120cm. ราคา 19,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Shelves6 ชื่อ ชั้นวางไม้ + ตะแกรงเหล็กฉีก (2ชั้นวางต่อกัน) ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x400x300cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Shelves7 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x120x200cm. ราคา 13,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • furniture
  รหัส Shelves8 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x245cm. ราคา 20,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส TV Shelves ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x155x55 cm. ราคา 12,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นท...

 • furniture
  รหัส TV Shelves 2 ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45*180*75cm. ราคา 13,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส TV Shelves 3ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลสขนาด กว้างxยาวxสูง =45*200*55cm.ราคา 14,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส TV Shelves 4 ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =40*120*55cm. ราคา 8,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้น...

 • ชั้นวางทีวีลอฟท์
  รหัส TV Shelves 4 ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลส ขนาด กว้างxยาวxสูง =45*150*75cm. ราคา 12,900บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้น...

 • ชั้นวางทีวีลอฟท์
  รหัส TV Shelves 5ชื่อ ชั้นวางทีวีสุดชิคมีลิ้นชัก รางเลื่อน มือจับสแตนเลสขนาด กว้างxยาวxสูง =45*200*70cm.ราคา 17,000บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ Twin ชื่อ ชั้นวางของTwin ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x120x120cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ชื่อ ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ขนาด กว้างxยาวxสูง =32x180x180cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น + โต๊ะทำงาน ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น+ โต๊ะทำงาน ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x200x130 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =50x200x75 cm. ราคา **สอ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางติดผนัง3ชั้น + โต๊ะทำงาน Better ชื่อ ชั้นวางติดผนัง3ชั้น + โต๊ะทำงาน Better ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x150x105 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =70x150x75 cm....

 • loft
  รหัส ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น + โต๊ะบาร์ ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น สุดชิค ขนาด ชั้นวาง กว้างxยาวxสูง =35x270x110 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =40x270x75 cm. ราคา 35,900 บ...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น + โต๊ะบาร์ no.2 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น สุดชิค ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x180 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =45x180x100 cm. ราคา 19,800 ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น ชื่อ ชั้นวางของ3ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =40*200*90 cm. ราคา 10,000บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ชื่อ ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =15*45*53 in. ราคา 9,500บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ 5ชั้นชื่อ ชั้นวางของ5ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =30*60*150cm. (ความสูงแต่ละชั้นห่างกัน 30cm.)ราคา 4,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x90cm. ราคา 6,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส ขั้นวางติดผนัง 3ชั้น ชื่อ ขั้นวางติดผนัง 3ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =35*150*110cm. ราคา 13,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • 47.jpg
  รหัส ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ชื่อ ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ขนาด กว้างxยาวxสูง =90x180cm. ราคา 5,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ลอฟท์
  รหัส ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น ชื่อ ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x60x100 cm. ราคา 9,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 193,840