Bench Series

รหัส       Bench Series

ชื่อ         เก้าอี้ ม้านั่งเล่น

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 70x180x200 cm. 

 ราคา      23,000 บาท

 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 2ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Chill Out Setชื่อ ชุดโต๊ะนั่งเล่นลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x120x70 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x40x45 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Deluxe (Bench) Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Deluxe (Bench) Setชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm.ราคา **สอบถามเพิ่มเติม*****หนึ่งชุดประกอบด้วย โต...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Fin Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x200x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา**สอบถามเพิ่มเติม** ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...
Visitors: 213,517