BENCH SERIES NO.1

รหัส       Bench Series

ชื่อ         เก้าอี้ ม้านั่งเล่น

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 70x180x195 cm. 

 ราคา      23,000 บาท

**ท็อปไม้เต็ง + ไม้เทียม หลังคาปูแผ่นโพลีคาร์บอเนต**

 


 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.2ชื่อ เก้าอี้ ม้านั่งเล่นขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.3ชื่อ เก้าอี้ ม้านั่งเล่นขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =120x200x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.4ชื่อ เก้าอี้ ม้านั่งเล่นขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =120x160x120 cm.ราคา9,500บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Garden Wood Benchชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =35x180x45 cm.ราคา 6,500บาท/ตัว
Visitors: 235,357