เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว

เติมเสน่ห์ให้ “ห้องรับประทานอาหาร”

เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว นำมาทำ “ โต๊ะทานข้าว ” สร้างความหรูหรา และเป็นจุดเด่นกลางห้อง  ด้วยรูปทรงธรรมชาติและการออกแบบขาเหล็กที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ด้วยเทคนิคเฉพาะของทางโต๊ะชินฯ


 • โต๊ะไม้จามจุรี
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2 ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียว ขนาดโต๊ะกว้างxยาวxสูง =(70-70)*220*75cm. ม้านั่งกว้างxยาวxสูง=(40-45)*220*45cm.ราคา 40,000บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2 ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียว ขนาดโต๊ะกว้างxยาวxสูง =(110-130)*240*75cm. เก้าอี้ไม้ท่อนกว้างxยาวxสูง=เส้นผ่าศูนย์กลาง (40-45) สูง 50cm.ราคา ...

 • โต๊ะไม้จามจุรี
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.3ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะกว้างxยาวxสูง =(65-70)*225*75cm. เก้าอี้ไม้แอช เสริมเบาะกว้างxยาวxสูง=60x60x45 cm.+พนักพิง 35cm.ราคา 49...

 • ม้านั่งไม้จามจุรี
  รหัส ม้านั่งยาวไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1ชื่อ ม้านั่งไม้แผ่นเดียวขนาด ม้านั่งกว้างxยาวxสูง =(40-45)*220*45cm.ราคา 9,000บาท(Special Sale)

 • ม้านั่งไม้จามจุรี
  รหัส ม้านั่งยาวไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2ชื่อ ม้านั่งไม้แผ่นเดียวขนาด ม้านั่งกว้างxยาวxสูง =(40-45)*220*45cm.ราคา 9,000บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส โต๊ะกลางไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(35-49)*120*45cm.ราคา 8,000บาท(Special Sale)

 • โต๊ะไม้แผ่นเดียว
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(65-70)*220*75cm.ราคา 22,500บาท(Special Sale)

 • ไม้แผ่นเดียว
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(69-65)*160*75cm.ราคา 22,500บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.3ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(95-72)*225*75cm.ราคา (SOUL OUT)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.4ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(71-71)*240*75cm.ราคา 22,500บาท(Special Sale)

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นเดียว
  รหัส โต๊ะไม้มะขามเทศแผ่นเดียว no.1ชื่อ โต๊ะไม้แผ่นเดียวขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =(90-70)*220*75cm.ราคา 27,500บาท (Special Sale)
Visitors: 237,971