โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.1

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = (65-70)*220*75cm.

ราคา       22,500 บาท (Special Sale)

Visitors: 260,783