ชุดโต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.1

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1

ชื่อ          โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1

ขนาด      โต๊ะกว้างxยาวxสูง  = (70-70)*220*75cm.

              ม้านั่ง กว้างxยาวxสูง  = (40-45)*220*45cm.

ราคา       40,000 บาท (Special Sale)

Visitors: 280,518