เคาน์เตอร์  • เฟอร์นิเจอร์ไม้
    รหัส เคาน์เตอร์ no.1 ชื่อ เคาน์เตอร์ no.1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x300x110 cm. ราคา 22,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • เคาน์เตอร์
    รหัส เคาน์เตอร์ no.2ชื่อ เคาน์เตอร์no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x350x110 cm.ราคา 25,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 204,784