เตียงนอน Fine 3.5ฟุต

รหัส        เตียงนอน รุ่น Fine 

ชื่อ          เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 3.5ฟุต

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = ภายใน 105x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.) 

ราคา       7,500 บาท

***เตียง ขนาด 3.5 ฟุต เตียงนอนขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับโครงสร้างเตียงที่มีความแข็งแรง จึงช่วยรองรับและกระจายน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ เพื่อการแต่งห้องนอนได้ตรงตามความต้องการของคุณ***


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียงชื่อ ชั้นวางของข้างเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 3,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • โต๊ะข้างเตียง
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียง no.2ชื่อ ชั้นวางของข้างเตียง2ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 4,500บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียง no.3ชื่อ ชั้นวางของข้างเตียง2ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 3,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้า
  รหัส ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์ no.1 ชื่อ ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm. ราคา 18,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้**...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x210 cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x220 cm.ราคา 22,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x200 cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x150x200 cm.ราคา 14,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.6 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าตัวแอลอเนกประสงค์ no.6 ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x235x210cm.) (60x135x210cm.) ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.7ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x210 cm.ราคา 23,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.8ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x140x190 cm.ราคา 16,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fineชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 155x200xx108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 8,500 บาท***เตียง ขนาด 5 ฟุต เตียงนอน...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine ชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 6ฟุต ขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 185x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.) ราคา 9,500 บาท***เตียง ขนาด 6 ฟุต เตียงน...

 • เตียงนอน
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.2 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 15,900 บาท (3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความส...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.3ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 15,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.1ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x275x180 cm.ราคา 15,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 225,931