โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.4

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.4

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = (71-71)*240*75cm.

ราคา       22,500 บาท (Special Sale)

Visitors: 260,584