Better Bar

รหัส        Better Bar Set

ชื่อ          ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 45*150*100 cm.

              เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 36*36*75 cm.   

ราคา        12,500 บาท  

 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 3ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • loft
  รหัส Bar Standard Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 7,900 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว ...

 • loft
  Fin
  รหัส Fin Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x120x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา6,900 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้2ต...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Friendly Bar Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x110x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา 13,500 บาท ***หนึ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Friendly Bar 2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x200x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา 12,900 บาท ***หน...

 • moji style
  รหัส Friendly Bar(Modern Japanese style) ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ขาเหล็ก ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =35x220x100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36x36x75 cm. ราคา ...

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Heavy Bar no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตั...

 • furniture
  รหัส Heavy Bar no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ลอฟท์ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว...

 • loft
  รหัส Heavy Bar no.3 Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60*160*105 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 16,900บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตั...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Poduim Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Sano Set ชื่อ ชุดโต๊ะบาร์ลอฟท์ ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =40*150*100 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =36*36*75 cm. ราคา 8,500บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เก้าอี้2...
Visitors: 226,951