โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.2

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = (69-65)*160*75cm. 

ราคา       22,500 บาท (Special Sale)

Visitors: 260,435