โต๊ะกลางไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1

รหัส        โต๊ะกลางไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.1

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = (35-49)*120*45cm. 

ราคา       8,000 บาท (Special Sale)

Visitors: 222,987