TABLE (DESK) NO.5

รหัส        Table (Desk) ฺno.5

ชื่อ          โต๊ะทำงาน

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 80x200x90 cm. 

ราคา       18,000 บาท

**พร้อมเจาะรูร้อยสายไฟ 6จุด **


 • โต๊ะลอฟท์
  รหัส Easily (Desk) Tableชื่อ โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =50x100x75 cm.ราคา 3,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส FineTableชื่อ โต๊ะทำงานFineTableขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x150x75 cm.ราคา 13,900 บาท

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Fine no.2Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x180x75 cm.ราคา 14,900 บาท

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Fine no.3Tableชื่อ โต๊ะทำงานFine no.3ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x120x75 cm.ราคา 12,900 บาท

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Only Tableชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x130x100 cm.ราคา 8,500 บาท

 • modernloft
  รหัส Table (Desk) ฺBar ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x100 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ 4จุด**

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Table (Desk) no.1 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x120x75 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส Table (Desk) no.2ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x100x75 cm.ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม**

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Table (Desk) no.3ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x200x80 cm.ราคา 13,900 บาท**สินค้าเฉพาะโต๊ะทำงาน**

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Table (Desk) ฺno.4 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม****โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีธรรมชาติ เหมาะทั้งเป็นโ...

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) no.6 ชื่อ โต๊ะทำงาน ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x210x75 cm. ราคา 23,000 บาท(Special Sale) **โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำงานกว้าง ให้สามารถเลือกใช้งานได้อย...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส Table (Desk) ฺno.7ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x280x75 cm.ราคา 26,000 บาท**โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีย้อม#TOHCHIN เหมาะทั้งเป็นโต๊ะทำงานส่วนตัว หรื...

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) ฺno.8ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =150x350x75 cm.ราคา 32,000 บาท (เฉพาะโต๊ะ)**โต๊ะทำงาน Top ไม้ยางพาราประสาน ทำสีย้อม#TOHCHIN เหมาะทั้งเป็นโต๊ะทำง...

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) no.9ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x210x75 cm.ราคา 25,000 บาท(Special Sale)**โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำงานกว้าง ให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างส...

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) no.10ชื่อ โต๊ะทำงานขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x160x75 cm.ราคา 19,000 บาท(Special Sale)**โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำงานกว้าง ให้สามารถเลือกใช้งานได้อย่าง...

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) no.11ชื่อ โต๊ะทำงาน + ตู้เก็บของขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =90x230x250 cm.ราคา 46,000 บาท

 • โต๊ะทำงานลอฟท์
  รหัส Table (Desk) no.12ชื่อ โต๊ะทำงานTable (Desk) no.12ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x120x75 cm.ราคา 12,000 บาท(Special Sale)**โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำงานกว้าง ให้สามารถเ...

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Table (Desk) No.13ชื่อ โต๊ะทำงานTable (Desk) No.13ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x180x75 cm.ราคา 11,900 บาท

 • งาน loft
  รหัส Triple (Desk) Table ชื่อ โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x80 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 267,739