ชั้นวางของข้างเตียง NO.3

รหัส        ชั้นวางของข้างเตียง no.3

ชื่อ          ชั้นวางของข้างเตียง 2ชั้น

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 40*60*45 cm.

ราคา       3,900 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียงชื่อ ชั้นวางของข้างเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 3,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • โต๊ะข้างเตียง
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียง no.2ชื่อ ชั้นวางของข้างเตียง2ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 4,500บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์ no.1 ชื่อ ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm. ราคา 18,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้**...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x200 cm.ราคา 22,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x200 cm.ราคา 19,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x150x200 cm.ราคา 15,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.6 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าตัวแอลอเนกประสงค์ no.6 ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x235x200cm.) (60x135x200cm.) ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.7ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.7ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm.ราคา 23,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.8 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x140x190 cm. ราคา 16,900 บาท **สีขาวราคาบวกเพิ่ม 10% จากราคาปกติ** ***สามารถปรับเพิ่ม-ล...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.9 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.9 ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x330x200 cm. ราคา 55,000 บาท(Special Sale)**สีขาวราคาบวกเพิ่ม 10% จากราคาปกติ** **...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.10ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.10ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x240x200 cm.ราคา 18,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.11ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x180x200 cm.ราคา 24,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.12 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.12 ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm. ราคา 24,500 บาท ***หน้าบานประตูเสริมกระจกเงา******สามารถปรับเพิ่ม-ลด...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.13ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.13ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x100x200 cm.ราคา 12,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้า
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.14ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.14ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x90x200 cm.ราคา 17,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เตียงนอน
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fineชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 3.5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 105x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 7,500 บาท***เตียง ขนาด 3.5 ฟุต เตียง...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fineชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 155x200xx108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 8,500 บาท***เตียง ขนาด 5 ฟุต เตียงนอน...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine ชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 6ฟุต ขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 185x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.) ราคา 9,500 บาท***เตียง ขนาด 6 ฟุต เตียงน...

 • เตียงนอน
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.2 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 15,900 บาท (3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความส...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.3ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 15,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.4 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x220x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 16,500 บาท(3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =195x220x(ความสู...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.5ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 14,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.6 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 15,900 บาท(3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสู...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.7ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ พร้อมชั้นวางของหัวเตียง 2ตัวขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 35cm.ราคา 24,000 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.8ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 22,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.9ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ พร้อมบันได + ไฟหัวเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =175x230x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 24,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยา...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.10 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ พร้อมหัวเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 35cm.ราคา 21,000 บาท(3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.11ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 14,000 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =1...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.2ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 25cm.ราคา 16,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.1ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์no.1ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x275x180 cm.ราคา 15,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.2 ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์no.2 ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x200x200 cm. ราคา 14,500 บาทราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ มาพร้อมลิ้นชักใส่ของ 3ชั้นด้านข้าง **...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.3ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x100x200 cm.ราคา 9,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 256,629