ชุดโต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.3

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.3

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะกว้างxยาวxสูง  = (65-70)*225*75cm.

              เก้าอี้ไม้แอช เสริมเบาะ กว้างxยาวxสูง  = 60x60x45 cm. +พนักพิง 35cm.

ราคา       49,500 บาท (Special Sale)

Visitors: 280,859