โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.5

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.5

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = (100-110)*240*75cm.

ราคา       38,000 บาท (Special Sale)

Visitors: 261,114