โต๊ะกลาง NO.8

รหัส        โต๊ะกลาง NO.8

ชื่อ          โต๊ะกลางไม้

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 cm. สูง 45 cm. 

ราคา       4,500 บาท


 • โต๊ะกลาง
  รหัส โต๊ะกลาง Chill Outชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x120x45 cm.ราคา 3,900บาท

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส โต๊ะกลาง 2ชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x85x40 cm.ราคา 3,900บาท

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส โต๊ะกลาง 3ชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x50x55 cm.ราคา 2,500บาท

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส โต๊ะกลาง 4ชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x80x30 cm.ราคา 3,900บาท

 • โต๊ะกลางไม้
  รหัส โต๊ะกลางมีล้อชื่อ โต๊ะกลางมีล้อขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x90x30 cm.ราคา 4,500บาท

 • โต๊ะกลางไม้
  รหัส โต๊ะกลาง 6ชื่อ โต๊ะกลางไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x80x45 cm.ราคา 4,200บาท

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส โต๊ะกลาง Hardyชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x110x50 cm.ราคา 5,500บาท

 • โต๊ะกลางลอฟท์
  รหัส Dinner Tableชื่อ โต๊ะไม้ขาเหล็กขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 cm. สูง 50 cm.ราคา 3,900บาท
Visitors: 252,470