DOG HOUSE - S3

รหัส        DOG HOUSE - S1

ชื่อ          บ้านสุนัขหลังเล็ก S1 

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 70x70x70 cm.

ราคา       8,500 บาท (Special Sale)

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - S1ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS1ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x75x60 cm.ราคา 7,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - S2ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x70x60 cm.ราคา 7,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - L1 ชื่อ บ้านสุนัขหลังกลางL1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =120x100x150 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - L1 ชื่อ บ้านสุนัขหลังกลางL1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =120x100x150 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - XXL ชื่อ บ้านสุนัขหลังกลางXXL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x170x180 cm. ราคา **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได...
Visitors: 261,106