DOG HOUSE - INDOOR S5

รหัส        DOG HOUSE - INDOOR S5

ชื่อ          บ้านสุนัขหลังเล็ก - INDOOR S5

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 70x90x80 cm.

ราคา       9,500 บาท 

บ้านน้องหมา เหมาะสำหรับไว้ภายในบ้าน ดีไซน์ทันสมัย เสริม TOP ไม้ยางพาราประสาน มาพร้อมอุปกรณ์ล็อคกรงกลอน และบานพันสวยงาม

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - S1ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS1ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x75x60 cm.ราคา 7,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - S2ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x70x60 cm.ราคา 7,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - S3ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS3ขนาด กว้างxยาวxสูง =70x70x70 cm.ราคา 8,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - S4ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็กS4ขนาด กว้างxยาวxสูง =100x65x85 cm.ราคา 9,000 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • บ้านหมาแมว
  รหัส DOG HOUSE - INDOOR XL.1ชื่อ บ้านสุนัขหลังเล็ก- INDOOR XL.1ขนาด กว้างxยาวxสูง =70x210x80 cm.ราคา 18,900 บาทบ้านน้องหมา เหมาะสำหรับไว้ภายในบ้าน ดีไซน์ทันสมัย เสริม TOP...

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - NO.1 SIZE L ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.1 SIZE L ขนาด กว้างxยาวxสูง =120x120x150cm. ราคา 24,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.1 SIZE XL ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.1 SIZE XL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x150x150cm. ราคา 32,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.2 SIZE L ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.2 SIZE L ขนาด กว้างxยาวxสูง =120x120x150cm. ราคา 24,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SIZE L ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.3 SIZE L ขนาด กว้างxยาวxสูง =100x120x150cm. ราคา 27,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้...

 • บ้านหมาลอฟท์
  รหัส DOG HOUSE - NO.2 SIZE XL ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.2 SIZE XL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x120x180cm. ราคา 32,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • บ้านสัตว์เลี้ยง
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SIZE XL ชื่อ บ้านสุนัขDOG HOUSE - NO.3 SIZE XL ขนาด กว้างxยาวxสูง =120x150x180cm. ราคา 35,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.2 SIZE XXL ชื่อ บ้านสุนัขหลังใหญ่DOG HOUSE - NO.2 SIZE XXL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x170x180 cm. ราคา 40,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะส...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXL ชื่อ บ้านสุนัขหลังใหญ่DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x170x180 cm. ราคา 45,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะส...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXL2 ชื่อ บ้านสุนัขหลังใหญ่DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXL2 ขนาด กว้างxยาวxสูง =100x200x150 cm. ราคา 43,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมา...

 • บ้านแมว
  รหัส CAT HOUSE - NO.4 SIZE XXL ชื่อ บ้านแมวหลังใหญ่CAT HOUSE - NO.4 SIZE XXL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x170x180 cm. ราคา 45,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมขอ...

 • บ้านสัตว์เลี้ยง
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXXL ชื่อ บ้านสุนัขหลังใหญ่DOG HOUSE - NO.3 SIZE XXXL ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x170x180 cm. ราคา 60,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมา...

 • บ้านหมา
  รหัส DOG HOUSE - NO.3 SPECIAL SIZE ชื่อ บ้านสุนัขหลังใหญ่DOG HOUSE - NO.3 SPECIAL SIZE ขนาด กว้างxยาวxสูง =180x300x200 cm. ราคา 86,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามควา...

 • บ้านแมว
  รหัส CAT HOUSE - NO.3 SPECIAL SIZE ชื่อ บ้านแมวหลังใหญ่CAT HOUSE - NO.3 SPECIAL SIZE ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x300x200 cm. ราคา 83,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเ...
Visitors: 291,413