EASY

รหัส        Easy Set

ชื่อ         ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่น Easy

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 55x55x75 cm. 

              เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 38x40x45 cm. +พนักพิง 25cm.

 

ราคา        4,500 บาท  

 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 2ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***


 • loft
  รหัส Better no.1SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นBetter no.1 Series ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better no.2 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นBetter no.2 Series ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Better no.3 SeriesSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นBetter no.3 Series ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm. ราคา ...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส Better no.4 Series Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นBetter no.4 Seriesขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. +พนักพิง 45cm. เก้าอ...

 • โต๊ะกินข้าว
  รหัส Boomerang Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นBoomerang ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =50x57x45 cm. + พนักพิง 25 cm. ราคา 33,500บาท ***...

 • โต๊ะกินข้าว
  รหัส Chill Out (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นChill Out (Bench) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เ...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Cover Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นCover ขนาด โต๊ะ กว้างxยาวxสูง =75x75x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. ราคา 8,900 บาท ***หนึ่งชุดปร...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Cover no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นCover no.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm.ราคา 19,500บาท***หนึ่ง...

 • ชุดโต๊ะไม้แอช
  รหัส Cozy Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ยางพาราประสาน รุ่นCozy ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 60x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =60x60x45 cm. + พนักพิง 35cm. ราคา 19,500บาท เฉดสีเ...

 • minimal
  รหัส Cozy no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะไม้ รุ่นCozyno.2 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =60x60x45 cm. + พนักพิง 35cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาว...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Deluxe (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นDeluxe (Bench) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยา...

 • โต๊ะกินข้าว
  ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่น DINNER ขนาด โต๊ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง = 100x100x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 40x45x45 cm. + พนักพิง 65 cm. ราคา 16,500 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี...

 • โต๊ะไม้ผสมเหล็ก
  รหัส Easily Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นEasily ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =55x55x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40 cm. ราคา 4,500บาท ***หนึ่งชุดปร...

 • โต๊ะทานข้าว
  รหัส Easily (Bench) (Modern Japanese style) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นEasily (Bench) (Modern Japanese style) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =90x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาว...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Grand Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นGrand ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =45x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 7,600 บาท ***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1ตัว เ...

 • ลอฟท์
  รหัส Grand no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นGrand no.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm.ราคา 8,500 บาท***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ1...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Hardy (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นHardy (Bench) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยา...

 • ลอฟท์
  รหัส Hardy (Cover) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นHardy (Cover) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 12,900บาท ...

 • โต๊ะกินข้าว
  รหัส Hardy (Cozy) Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นHardy (Cozy)ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x220x75 cm. เก้าอี้ไม้ เสริมเบาะกว้างxยาวxสูง=60x60x45 cm.+พนักพิง 35cm.ราคา 43,500บ...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Hardy (Easy) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นHardy (Easy) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. ราคา 12,500บาท **...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส HydraSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นHydra ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x200x75 cm. (เบิ้ลขอบไม้ 45องศา) เก้าอี้สตูลกว้างxยาวxสูง =เส้นผ่าศุนย์กลาง 32cm. สูง 45...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส SmartSetชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmartขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm.ราคา 19,500 บาท***หนึ่งชุดประกอบด...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Smartno.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmartno.2 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาวกว้างxย...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Smartno.3 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmartno.3ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x180x80 cm. (เบิ้ลขอบไม้ 8cm.) เก้าอี้ยาวกว้างxยาวxสูง =40x180x45cm.ราคา 14,500 บาท***...

 • เฟอร์นิเจอร์ลอฟท์
  รหัส Smart no.4 Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmart no.4ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =90x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x45x45 cm. + พนักพิง 30 cm. ราคา 23,000บาท ***ห...

 • โต๊ะลอฟท์
  รหัส Smart no.5Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmart no.5ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =90x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x45x45 cm.+พนักพิง 25cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสู...

 • โต๊ะกินข้าว
  รหัส Smart no.6Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นSmart no.5ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x45x45 cm.+พนักพิง 25cm.ราคา 27,500 บาท***หนึ่งชุด...

 • งาน loft
  รหัส StandardSet ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นStandard ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 75x120x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง = 32x32x45 cm....

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นStrongขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =4...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นStrong no.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x150x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้าอี้ยาว กว้างx...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong no.3 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นStrong no.3ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง = 80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x45x45 cm. + พนักพิง 45 cm.ราคา 19,500บาท***หนึ่ง...

 • loft
  รหัส Standard (Bench) Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นStandard (Bench) ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x200x80 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. +พนักพิง 40cm. เก้...

 • loft
  รหัส Triple no.1 Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นTriple no.1 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =75x75x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =32x32x45 cm. ราคา 5,900 บาท ***หนึ่งชุดประกอบ...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Triple no.2 Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นTriple no.2 ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =80x180x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =38x40x45 cm. + พนักพิง 40cm. ราคา 15,500 บาท ...

 • โต๊ะไม้สัก
  รหัส Wood Craft Set ชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นWood Craft ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =50x50x45 cm. +พนักพิง 35cm. เก้าอี้ยาว กว้าง...

 • โต๊ะทำงาน
  รหัส Wood Craft no.2 Setชื่อ ชุดโต๊ะทานอาหาร รุ่นWood Craft no.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =100x200x75 cm. เก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =45x200x45 cm.ราคา 21,000บาท***หนึ่งชุดปร...
Visitors: 328,223