ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น

รหัส        ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น

ชื่อ          ตู้ลิ้นชัก 4ชั้น

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 40x60x100 cm.   

ราคา       7,500 บาท (Special Sale)

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


  • ตู้เก็บของ
    รหัส ตู้ลิ้นชัก 6ชั้น no.1ชื่อ ตู้ลิ้นชัก 6ชั้น no.1ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x90x75 cm.ราคา 10,000 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • ตู้ลอฟท์
    รหัส ตู้ลิ้นชัก 6ชั้น no.2ชื่อ ตู้ลิ้นชัก 6ชั้น no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x120x74cm.ราคา 14,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

  • เฟอร์นิเจอร์ไม้
    รหัส ตู้หนังสือ 5ชั้น ชื่อ ตู้ใส่หนังสือ 5ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x75x200 cm. ราคา 12,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 328,223