เคาน์เตอร์ NO.2

รหัส        เคาน์เตอร์ no.2 

ชื่อ          เคาน์เตอร์ no.2

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 50x350x110 cm.

ราคา       25,000 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส เคาน์เตอร์ no.1 ชื่อ เคาน์เตอร์ no.1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x300x110 cm. ราคา 22,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.3ชื่อ เคาน์เตอร์no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x240)x(60x100)x105 cm.ราคา 35,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.4ชื่อ เคาน์เตอร์no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x200x115 cm.ราคา 24,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.5 ชื่อ โต๊ะบาร์ + ตู้ใส่ของ (ตัวแอล) ขนาด กว้างxยาวxสูง =(40-160)x(60-200)x100cm. ราคา 22,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส เคาน์เตอร์ no.6ชื่อ เคาน์เตอร์no.6ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x120 cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.7ชื่อ เคาน์เตอร์no.7(ด้านหลังมีลิ้นชัก+ช่องเก็บของ+บานสวิง)ขนาด กว้างxยาวxสูง = 55x240x80cm.ราคา 26,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.8ชื่อ เคาน์เตอร์no.8 (ด้านหลังมีลิ้นชักและช่องเก็บของ)ขนาด กว้างxยาวxสูง = 55x130x80cm.ราคา 18,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่...

 • เคาน์เตอร์ลอฟท์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.9 ชื่อ เคาน์เตอร์บาร์(ตัวแอล)(ไม่รวมชั้นแขวนฝ้าด้านบน) ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60-160)x(60-200)x120cm. ราคา 38,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหม...

 • เคาน์เตอร์บาร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.10ชื่อ เคาน์เตอร์no.10ขนาด กว้างxยาวxสูง =50*(220-140)*90 cm.ราคา 27,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์ลอฟท์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.11ชื่อ เคาน์เตอร์no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง =80*260*90 cm.ราคา 35,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.12ชื่อ เคาน์เตอร์no.12ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x220x105 cm.ราคา 19,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เคาน์เตอร์
  รหัส เคาน์เตอร์ no.13ชื่อ เคาน์เตอร์ตัวแอลno.13ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x250x105cm.)+(60x190x75cm.)ราคา 35,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 328,223