SHELVES NO.12

รหัส        Shelves 12

ชื่อ         ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 35x170x190cm. 

ราคา       **สอบถามเพิ่มเติม**

 

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Cabinet ชื่อ โต๊ะวางหน้าทีวี มีลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x120x60 cm. ราคา 6,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelt ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x120x200 cm. ราคา 11,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves no.1 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x160x180 cm. ราคา 13,500 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งาน loft
  รหัส Shelves2 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x125x190 cm. ราคา 13,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • loft
  รหัส Shelves3 ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x100x150 cm. ราคา 10,000 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางลอฟท์
  รหัส Shelves4 ชื่อ ชั้นวางของShelves4 ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x240x200cm. ราคา 18,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Shelves5 ชื่อ ชั้นวางแขวนผนัง ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x260x120cm. ราคา 19,500 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • งานเหล็กผสมไม้
  รหัส Shelves6 ชื่อ ชั้นวางไม้ + ตะแกรงเหล็กฉีก (2ชั้นวางต่อกัน) ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x400x300cm. ราคา 40,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*...

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Shelves no.7 ชื่อ ชั้นวางของShelves no.7 ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x120x200cm. ราคา 9,900 บาท(Special Sale) ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • furniture
  รหัส Shelves8 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x245cm. ราคา 20,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves9ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =35x190x200cm.ราคา 20,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 10ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =40x280x220cm.ราคา 34,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 11ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =60x200x200cm.ราคา 17,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ขั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves 13ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็กขนาด กว้างxยาวxสูง =45x100x160cm.(ความสูงชั้นละ 30cm.)ราคา 9,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Shelves no.14ชื่อ ชั้นวางของ5ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =30*60*150cm. (ความสูงแต่ละชั้นห่างกัน 30cm.)ราคา 4,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves No.15ชื่อ ชั้นวางของลอฟท์Shelves No.15ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x100x220 cm.ราคา 18,500 บาท(Special Sale)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves 16ชื่อ ชั้นวางของตัวแอลShelves 16ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x(150-160)x195cm.ราคา 33,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 17ชื่อ ชั้นวางของShelves 17ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x340x220cm.ราคา 29,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของลอฟท์
  รหัส Shelves18ชื่อ ชั้นวางของไม้Shelves18ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x180x200cm.ราคา 18,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves19ชื่อ ชั้นวางของShelves19ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x240x200cm.ราคา 20,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves 20ชื่อ ชั้นวางของShelves 20(ไฟ 4จุด)ขนาด กว้างxยาวxสูง =30x210x210cm.ราคา 44,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นหนังสือ
  รหัส Shelves21ชื่อ ชั้นวางของShelves21ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x70x200cm.ราคา 12,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของไม้
  รหัส Shelves no.22ชื่อ ชั้นวางของShelves no.22ขนาด กว้างxยาวxสูง =45x65x200cm.ราคา 8,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves23ชื่อ ชั้นวางของ รุ่นShelves23ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x190x200cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves no.24ชื่อ ชั้นวางของพร้อมลิ้นชักเก็บของ 4ช่องขนาด กว้างxยาวxสูง =55x115x200cm.ราคา 13,500บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นวางของ
  รหัส Shelves no.25ชื่อ ชั้นวางแขวนผนังตะแกรงเหล็กฉีกขนาด กว้างxยาวxสูง =40x280x255cm.ราคา 75,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ Twin ชื่อ ชั้นวางของTwin ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x120x120cm. ราคา 4,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ชื่อ ชั้นวางของ + ราวแขวนผ้า ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x180x180cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได...

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ no.1 ชื่อ ชั้นวางของไม้ขาเหล็ก ขนาด กว้างxยาวxสูง =35x95x90cm. ราคา 6,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ no.2 ชื่อ ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ no.2 ขนาด กว้างxยาวxสูง =40x80x200cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้...

 • ชั้นวางของไม้
  รหัส ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ no.3 ชื่อ ชั้นวางของ + ตู้ใส่ของ no.3 ขนาด กว้างxยาวxสูง =(45x105x203cm)+(45x80x203cm) ราคา 28,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะส...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น ชื่อ ชั้นวางของ3ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =40*200*90 cm. ราคา 10,000บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ชื่อ ชั้นวางของ 3ชั้น + ลิ้นชัก ขนาด กว้างxยาวxสูง =15x45x53 in. ราคา 9,500บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 327,576