ชั้นวางของข้างเตียง NO.2

รหัส        ชั้นวางของข้างเตียง no.2

ชื่อ          ชั้นวางของข้างเตียง no.2

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 40*60*45cm.

ราคา       4,500 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียงชื่อ ชั้นวางของข้างเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 3,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียง no.3ชื่อ ชั้นวางของข้างเตียง2ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =40*60*45 cm.ราคา 3,900บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • โต๊ะข้างเตียง
  รหัส ชั้นวางของข้างเตียง no.4ชื่อ ชั้นวางของข้างเตียงno.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =35*55*45cm.ราคา 4,500บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เตียงนอน
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.1 3.5ฟุตชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 3.5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 105x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 7,500 บาท***เตียง ขนาด 3...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.1 5ฟุตชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 155x200xx108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 8,500 บาท***เตียง ขนาด 5 ฟุ...

 • เตียงนอนเหล็ก
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.1 6ฟุต ชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็ก ขนาด 6ฟุต ขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 185x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.) ราคา 9,500 บาท***เตียง ขนาด 6 ...

 • เตียงนอน
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.2 ชื่อ เตียงนอนไม้รุ่น Fine no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 15,900 บาท (3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x2...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.3ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 15,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x(ความสูงถ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.4 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.4(ไม่รวมแผงหัวเตียง)ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x222x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 16,500 บาท(3.5 ฟุต) ขนา...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.5ชื่อ เตียงนอนไม้รุ่น Fine no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 14,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x200x...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.6 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.6ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 15,900 บาท(3.5 ฟุต) ขนาด กว้างxยาวxสูง =1...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.7ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.7พร้อมชั้นวางของหัวเตียง 2ตัวขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 35cm.ราคา 24,000 บาท(3.5 ...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.8ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.8ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 22,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.9ชื่อ เตียงนอนไม้รุ่น Fine no.9พร้อมบันได + ไฟหัวเตียงขนาด กว้างxยาวxสูง =175x230x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 24,500 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.10 ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ พร้อมหัวเตียงรุ่น Fine no.10ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 35cm.ราคา 21,000 บาท(3.5 ฟุต) ขนาด ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.11ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 14,000 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =1...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.12ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.12ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 16,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =1...

 • เตียงนอนขาเหล็ก
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine No.13ชื่อ เตียงนอนไม้ขาเหล็กรุ่น Fine No.13ขนาด 3.5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 105x200x108cm.(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน 20cm.)ราคา 8,500 บาท***เตีย...

 • เตียงนอนเหล็ก
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine No.14ชื่อ เตียงนอน 2ชั้นรุ่น Fine No.14ขนาด 3.5ฟุตขนาด กว้างxยาวxสูง =ภายใน 105x200x195cm.ราคา 13,500 บาท***เตียง ขนาด 3.5 ฟุต เตียงนอนขนาดใหญ่ ที...

 • เตียงนอนไม้
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.15ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์รุ่น Fine no.15ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 17,900 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =1...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.16ชื่อ เตียงนอนไม้ลอฟท์ (รวมแผงหัวเตียง ยื่นข้างละ 50cm.)รุ่น Fine no.16ขนาด กว้างxยาวxสูง =150x222x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 35,500 บ...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.17ชื่อ เตียงนอนไม้รุ่น Fine no.17ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 14,000 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =155x20...

 • เตียงนอนลอฟท์
  รหัส เตียงนอน รุ่น Fine no.18ชื่อ เตียงนอนไม้รุ่น Fine no.18 + ชั้นวางของข้างเตียง 2ด้านขนาดกว้างxยาวxสูง= 30x40x50cm.ขนาด กว้างxยาวxสูง =110x200x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) ...

 • เตียงนอนไม้สัก
  รหัส เตียงนอนไม้สัก รุ่น Royalชื่อ เตียงนอนไม้สักรุ่น Royalขนาด กว้างxยาวxสูง =130x210x(ความสูงถึงพื้นวางที่นอน) 30cm.ราคา 25,000 บาท(3.5 ฟุต)ขนาด กว้างxยาวxสูง =180x210...
Visitors: 341,422