ชุดโต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว NO.2

รหัส        โต๊ะไม้จามจุรีแผ่นเดียว no.2

ชื่อ          โต๊ะไม้แผ่นเดียว

ขนาด      โต๊ะกว้างxยาวxสูง  = (110-130)*240*75cm.

              เก้าอี้ไม้ท่อน กว้างxยาวxสูง  = เส้นผ่าศูนย์กลาง (40-45)   สูง 50cm.

ราคา       77,000 บาท (Special Sale)

 

**ทั้งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ไม้ท่อน 7ตัว**

Visitors: 328,222