BENCH SERIES NO.4

รหัส       Bench Series no.4

ชื่อ         เปล ม้านั่งเล่น (ไม้เต็ง Outdoor)

ขนาด     ชิงช้านั่งเล่น กว้างxยาวxสูง  = 150x160x195 cm. 

 ราคา      19,500 บาท (Special Sale)

**เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoor ทนแดด ทนฝนได้ดี**


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Bench Series ชื่อ เปลม้านั่งเล่น ขนาด ชิงช้านั่งเล่น กว้างxยาวxสูง =70x180x195 cm. ราคา23,000 บาท **ท็อปไม้เต็ง + ไม้เทียม หลังคาปูแผ่นโพลีคาร์บอเนต**

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.2ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้ยางพาราประสาน Indoor)ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.3ชื่อ เปลม้านั่งเล่นขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x200x195 cm.ราคา16,650บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.5 ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้เทียม Outdoor) ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =150x160x195 cm. ราคา17,500บาท(Special Sale) **เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoo...

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.6ชื่อ เปลม้านั่งเล่นขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x160x120 cm.ราคา7,900บาท(Special Sale)

 • ชิงช้าลอฟท์
  รหัส Bench Series no.7 ชื่อ เปลม้านั่งเล่น (ไม้เทียม Outdoor) ขนาด ชิงช้านั่งเล่นกว้างxยาวxสูง =120x160x120 cm. ราคา8,500บาท(Special Sale)**เหมาะสำหรับงานวางกลางแจ้ง Outdoor ...
Visitors: 328,223