โซฟา - SOFA  • โซฟาลอฟท์
    รหัส Sofa no.1 ชื่อ โซฟาไม้ลอฟท์ เสริมเบาะหนัง PU ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =80x200x85 cm. ราคา 27,500บาท/ตัว **โซฟาไม้ลอฟท์ เสริมเบาะหนัง PU (สามารถเลือกเฉดสีเบาะได้)**

  • โซฟาลอฟท์
    รหัส Sofa no.2ชื่อ โซฟาไม้ลอฟท์ขนาดเก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =90x200x70 cm.ราคา 15,900บาท/ตัว

  • โซฟา
    รหัส Sofa no.3ชื่อ โซฟาSofa no.3เสริมเบาะหนัง PUขนาดโซฟายาว ขนาด กxยxส = 70x200x80cm. โซฟาเดี่ยว ขนาด กxยxส = 70x85x80cm. โต๊ะกลาง ขนาด กxยxส = 45x120x50cm.ราคา ...
Visitors: 328,222