WALL SHELF NO.7

รหัส        Wall Shelf no.7

ชื่อ          ขั้นวางติดผนัง 3ชั้น

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 20*40*90cm.

ราคา       5,000 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้*** • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส Wall Shelf no.1ชื่อ ขั้นวางติดผนัง3ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =35*150*120cm.ราคา 11,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Wall Shelf no.2 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น+ โต๊ะทำงาน ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x200x130 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =50x200x75 cm. ราคา 22,500 บาท ***สามารถปร...

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Wall Shelf no.3 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง3ชั้น + โต๊ะทำงาน Better ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x150x105 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =70x150x80 cm. ราคา **สอบถามเพิ่มเติ...

 • loft
  รหัส Wall Shelf no.4 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น สุดชิค ขนาด ชั้นวาง กว้างxยาวxสูง =35x270x110 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =40x270x75 cm. ราคา 28,000 บาท ***สามารถปรับเ...

 • เฟอร์นิเจอร์ ราคาถูก
  รหัส Wall Shelf no.5 ชื่อ ชั้นวางติดผนัง 3ชั้น + โต๊ะบาร์ ขนาด ชั้นวางกว้างxยาวxสูง =30x180x115 cm. โต๊ะบาร์กว้างxยาวxสูง =45x180x100 cm. ราคา 19,800 บาท ***สามารถป...

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.6 ชื่อ ตู้เก็บของ +ขั้นวางติดผนัง4ชั้น ขนาด กว้างxยาวxสูง =30*50*200cm. ราคา 12,000 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.8ชื่อ ขั้นวางติดผนังWall Shelf no.8ขนาด กว้างxยาวxสูง =25*40*20cm.ราคา 1,500 บาท / ชิ้น***3ชิ้นขึ้นไป ติดตั้งฟรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล******สามารถปรับ...

 • 48.jpg
  รหัส Wall Shelf no.9ชื่อ ตู้+ชั้นวางของติดผนังWall Shelf no.9ขนาด กว้างxยาวxสูง = 40*250*70cm.ราคา 18,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.10ชื่อ ขั้นวางติดผนัง3ชั้นขนาด กว้างxยาวxสูง =30x120x120cm.ราคา 9,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.11ชื่อ ขั้นวางติดผนังWall Shelf no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง = 30*60*6cm.ราคา 7,500 บาท / ชุด (1ชุด = 3ชิ้น)***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที...

 • ชั้นติดผนัง
  รหัส Wall Shelf no.12ชื่อ ขั้นวางติดผนังWall Shelf no.12ขนาด กว้างxยาวxสูง = 30*110*4cm.ราคา 3,000 บาท / ชิ้น***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • 47.jpg
  รหัส ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ชื่อ ตะแกรงเหล็กฉีกติดผนัง ขนาด กว้างxยาวxสูง =90x180cm. ราคา 5,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 327,454