โต๊ะกลาง NO.9

รหัส        โต๊ะกลาง NO.9

ชื่อ          โต๊ะกลาง รุ่น Dinner Table

ขนาด      โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 cm. สูง 45 cm. 

ราคา       3,900 บาท 


 • โต๊ะกลาง
  รหัส โต๊ะกลาง Chill Outชื่อ โต๊ะกลาง Chill Outขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x120x45 cm.ราคา 3,900บาท

 • โต๊ะกลางลอฟท์
  รหัส โต๊ะกลาง NO.2ชื่อ โต๊ะกลาง NO.2ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x85x45 cm.ราคา 3,900บาท

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส โต๊ะกลางNO.3ชื่อ โต๊ะกลางNO.3ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x50x55 cm.ราคา 2,500บาท

 • ตกแต่งบ้าน
  รหัส โต๊ะกลาง 4ชื่อ โต๊ะกลาง 4ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x80x45 cm.ราคา 3,900บาท

 • โต๊ะกลางไม้
  รหัส โต๊ะกลางNO.5ชื่อ โต๊ะกลางมีล้อขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x90x30 cm.ราคา 4,500บาท

 • โต๊ะกลางไม้
  รหัส โต๊ะกลาง 6ชื่อ โต๊ะกลาง 6ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =60x80x45 cm.ราคา 4,200บาท

 • เฟอร์นิเจอร์
  รหัส โต๊ะกลางNO.7ชื่อ โต๊ะกลาง Hardyขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x110x45cm.ราคา 5,500บาท

 • โต๊ะกลางลอฟท์
  รหัส โต๊ะกลาง NO.8ชื่อ โต๊ะกลาง NO.8ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 cm. สูง 45 cm.ราคา 4,500บาท

 • 241.jpg
  รหัส โต๊ะกลาง NO.10ชื่อ โต๊ะกลางNO.10ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =70x120x45cm.ราคา 7,500บาท

 • โต๊ะกลางลอฟท์
  รหัส โต๊ะกลาง NO.11ชื่อ โต๊ะกลางNO.11ขนาดโต๊ะ กว้างxยาวxสูง =50x80x30cm.ราคา 4,500บาท
Visitors: 311,864