ราวแขวนผ้า อเนกประสงค์ NO.3

รหัส        ราวแขวนผ้า อเนกประสงค์ no.3

ชื่อ          ราวแขวนผ้า อเนกประสงค์ no.3

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 50x100x200 cm.   

ราคา       9,500 บาท

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***


 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์ no.1 ชื่อ ตู้เสื้อผ้า อเนกประสงค์no.1 ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm. ราคา 18,900 บาท ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ไ...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.2ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm.ราคา 21,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.3ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x200 cm.ราคา 22,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x190x200 cm.ราคา 19,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x150x200 cm.ราคา 15,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.6 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าตัวแอลอเนกประสงค์ no.6 ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x235x200cm.) (60x135x200cm.) ราคา **สอบถามเพิ่มเติม** ***สามารถปรับเพิ่ม-ลด...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.7ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.7ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm.ราคา 23,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.8 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x140x190 cm. ราคา 16,900 บาท **สีขาวราคาบวกเพิ่ม 10% จากราคาปกติ** ***สามารถปรับเพิ่ม-ล...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.9 ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.9 ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x330x200 cm. ราคา 55,000 บาท(Special Sale)**สีขาวราคาบวกเพิ่ม 10% จากราคาปกติ** **...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.10ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.10ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x240x200 cm.ราคา 18,900 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.11ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.11ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x180x200 cm.ราคา 24,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.12ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.12ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x200 cm.ราคา 24,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์เสริมกระจกเงา******สามารถปรับเพิ่ม-ล...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.13ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.13ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x100x200 cm.ราคา 12,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้า
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.14ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.14ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x90x200 cm.ราคา 17,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.15ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.15ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x125x235 cm.ราคา 18,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์เสริมกระจกเงา******สามารถปรับเพิ่ม-ล...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.16ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.16ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x150x280cm.ราคา 24,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์******สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความ...

 • ตู้เสื้อผ้า
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.17ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.17ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x150x280cm.ราคา 24,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.18ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.18ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x220x200 cm.ราคา 26,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.19ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.19ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x180x230 cm.ราคา 23,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้**...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.20ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.20ขนาด กว้างxยาวxสูง =55x210x200cm.ราคา 26,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์******สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความ...

 • ตู้เสื้อผ้าไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.21ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.21ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x240x240cm.ราคา 28,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.22ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.22ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x210x190cm.ราคา 26,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์******สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความ...

 • ตู้เสื้อผ้าไม้
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.23ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.23ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x145x210cm.ราคา 25,500 บาท***หน้าบานประตูสไลด์******สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความ...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ 2ตู้ no.24ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ 2ตู้ no.24ขนาด กว้างxยาวxสูง =(60x180x200cm.)+(60x180x200cm.) ราคา 38,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดต...

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์ no.25ชื่อ ตู้เสื้อผ้าอเนกประสงค์no.25ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x200x200 cm.ราคา 18,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.1ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์no.1ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x275x180 cm.ราคา 15,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้าลอฟท์
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.2 ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์no.2 ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x200x200 cm. ราคา 14,500 บาทราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ มาพร้อมลิ้นชักใส่ของ 3ชั้นด้านข้าง **...

 • ราวแขวนผ้า
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.4ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.4ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x150x250 cm.ราคา 14,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ตู้เสื้อผ้า
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.5ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.5ขนาด กว้างxยาวxสูง =60x200x250 cm.ราคา 17,000 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***

 • ราวแขวนผ้า
  รหัส ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.6ชื่อ ราวแขวนผ้าอเนกประสงค์ no.6ขนาด กว้างxยาวxสูง =50x55x200 cm.ราคา 9,500 บาท***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***
Visitors: 341,421