WOOD CRAFT NO.2 (ฺBENCH)

รหัส        Wood Craft no.2 (Bench)

ชื่อ          เก้าอี้ไม้ Wood Craft Table no.2

ขนาด      เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 45x200x45cm.  

ราคา       7,000 บาท 


 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Garden Wood Benchชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =35x180x45 cm.ราคา 6,500บาท/ตัว

 • loft
  รหัส Hardy (Bench)Stool ชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก ขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm. ราคา 4,000บาท/ตัว

 • ม้านั่ง
  รหัส Smart no.2 (Bench)Stoolชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm.ราคา 5,000บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong BenchStool ชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็ก ขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =40x180x45 cm. ราคา 4,500บาท/ตัว

 • เฟอร์นิเจอร์ไม้
  รหัส Strong Bench no.2Stoolชื่อ เก้าอี้ไม้ขาเหล็กขนาด เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง =45x180x45 cm.ราคา 4,500บาท/ตัว

 • เก้าอี้ยาวไม้
  รหัส Wood Craft(Bench)ชื่อ เก้าอี้ยาว รุ่นWood CraftTableขนาดเก้าอี้ยาว กว้างxยาวxสูง =45x200x45cm. ราคา 7,500บาท(ไม้ยางประสาน)
Visitors: 328,223