MONGKOL NO.2

รหัส        โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.2

ชื่อ          โต๊ะหมู่บูชา รุ่น Mongkol No.2

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 80x120x75cm.  

ราคา       14,500 บาท


  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.1 ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.1 ขนาดกว้างxยาวxสูง =80x120x75cm. ราคา 14,500บาท

  • หิ่งพระ
    รหัส หิ่งพระติดผนัง รุ่นMongkol No.3ชื่อ หิ่งพระติดผนังรุ่นMongkol No.3ขนาดกว้างxยาวxสูง =25x80x30cm. ราคา 5,000บาท

  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.4ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.4ขนาดกว้างxยาวxสูง =65x130x220cm. ราคา 35,000บาท
Visitors: 328,223