MONGKOL NO.3

รหัส        หิ่งพระติดผนัง รุ่น Mongkol No.3

ชื่อ          หิ่งพระติดผนัง รุ่น Mongkol No.3

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 25x80x30cm.  

ราคา       5,000 บาท


  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.1 ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.1 ขนาดกว้างxยาวxสูง =80x120x75cm. ราคา 14,500บาท

  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.2ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.2ขนาดกว้างxยาวxสูง =80x120x75cm. ราคา 14,500บาท

  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.4ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.4ขนาดกว้างxยาวxสูง =65x130x220cm. ราคา 35,000บาท
Visitors: 328,223