MONGKOL NO.4

รหัส        โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.4

ชื่อ          โต๊ะหมู่บูชา รุ่น Mongkol No.4

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 65x130x220cm.  

ราคา       35,000 บาท


  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.1 ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.1 ขนาดกว้างxยาวxสูง =80x120x75cm. ราคา 14,500บาท

  • โต๊ะหมู่บูชา
    รหัส โต๊ะหมู่บูชา Mongkol No.2ชื่อ โต๊ะหมู่บูชารุ่นMongkol No.2ขนาดกว้างxยาวxสูง =80x120x75cm. ราคา 14,500บาท

  • หิ่งพระ
    รหัส หิ่งพระติดผนัง รุ่นMongkol No.3ชื่อ หิ่งพระติดผนังรุ่นMongkol No.3ขนาดกว้างxยาวxสูง =25x80x30cm. ราคา 5,000บาท
Visitors: 327,569