Chill Out no.1 Set

฿6,990.00

ชื่อ          ชุดโต๊ะนั่งเล่น Chill Out no.1

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = 50x120x55 cm.

เก้าอี้       กว้างxยาวxสูง  = 40x40x45 cm.

ราคา       6,900 บาท

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 4ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***