CHILL OUT NO.3

฿7,500.00

รหัส       Chill Out no.3 Set

ชื่อ         ชุดโต๊ะนั่งเล่น Chill Out no.3

ขนาด     โต๊ะ กว้างxยาวxสูง  = เส้นผ่าศูนย์กลาง 60cm. สูง 75cm.

เก้าอี้ กว้างxยาวxสูง  = 50x60x45 cm.  + พนักพิง 45 cm.

ราคา      7,500 บาท 

***หนึ่งชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว เก้าอี้ 2ตัว***

***สามารถเพิ่มเติมหรือลดจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ ลงได้***