WALL SHELF NO.12

฿3,000.00

รหัส        Wall Shelf no.12

ชื่อ          ขั้นวางติดผนัง Wall Shelf no.12

ขนาด      กว้างxยาวxสูง  = 30*110*4cm.

ราคา       3,000 บาท / ชิ้น 

***สามารถปรับเพิ่ม-ลด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้***